Tel.: +48 (42) 648 66 77
E-mail: info@codesys.com.pl

CODESYS SOFTMOTION - Moduł dodatkowy integrujący się z CODESYS.
Pozwala programować systemy z regulacją położenia - od pojedynczych ruchów osiowych do wielowymiarowych CNC ze trajektorią interpolacji. Za pomocą CODESYS SoftMotion można rozwijać swoje rozwiązania do kontroli ruchu bez konieczności opuszczania znajomego środowiska programistycznego sterowników logicznych.


W przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań ruchu, CODESYS SoftMotion zapewnia wymaganą funkcjonalność ruchu w postaci zestawu narzędzi bezpośrednio w systemie zintegrowanego PLC. 
Za pomocą tego zestawu narzędzi oraz zakresu języków według IEC, można opracować rozwiązania dla najbardziej złożonych aplikacji ruchu. Funkcjonalność CoDeSys SoftMotion:
- pojedyncze lub wieloosiowe ruchy PUU według PLCopen

- krzywki elektroniczne CAM
- wielowymiarowa kontrola CNC

Moduł zawiera zestaw narzędzi z PLCopen Motion POU dla ruchów Master i Slave, edytor CAM i szablony wizualizacji.

CODESYS SOFTMOTION CNC - zawiera dodatek do modułów CODESYS SoftMotion tzw. funkcjonalności CNC, różnych przekształcenia kinematyczne z odpowiednimi szablonami i edytorem wizualizacji 3D CNC.

 

Za pomocą modułu SoftMotion CNC użytkownik może realizować skomplikowane zadania CNC , zadania pozycjonowania są opisane za pomocą zintegrowanego edytora 3D CNC edytora. Dane geometryczne, interpolacja i transformacja kinematyczna są realizowane przy użyciu biblioteki POU. Użytkownik może zawsze korzystać z pełnej funkcjonalności modułu Development. CODESYS SoftMotion CNC jest rozszerzeniem CoDeSys SoftMotion i zawiera pełną funkcjonalność. CODESYS System Runtime dla sterowania SoftMotion CNC musi być zaimplementowany w regulatorze położenia, aby być w stanie zaprogramować go z poziomu SoftMotion CNC.

 

Typowe zastosowania
- Aplikacje CNC: edytor CNC, PLCopen POU dla ruchu osi, portal  kinematyki z silnikami krokowymi, odtwarzanie rozpoznanej funkcjonalności
- Aplikacje Pick & Place: PLCopen POU do pozycji (odbiór) i pas-synchronicznie umieszczony na ruchomym celu obiektu, szablony wizualizacji do wizualizacji procesu
- Tripod Robot: kinematyka równoległa (transformacje), szablon wizualizacji równoległych kinematyki, konfiguracja napędów w sieci EtherCAT
- Etykietowanie / Aplikacje CAM: Edytor CAM, PLCopen POU i używane jako wirtualne osie sworznia, różne szablony wizualizacji, serwonapędów CANopen, sonda z podtrzymaniem funkcji
- Maszyny wtryskowe i odlewnictwo: zrealizowane z modułem PLCopen i innymi funkcjami przeznaczonymi dla SoftMotion, takimi jak: przełączania w locie z regulacji położenia do regulacji momentu

Powyższy opis czyni CODESYS narzędziem uniwersalnym.

Informacje


 


Firma SIMLOGIC. posiada status CODESYS System Partner oraz współpracuje z firmą 3S-Smart Software Solutions GmbH, producentem platformy CODESYS.

Osoby lub podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.

Partnerzy


© Copyrights SIMLOGIC
Odwiedziń : 0002440550