Tel.: +48 (42) 648 66 77
E-mail: info@codesys.com.pl

BEZPIECZEŃSTWO MASZYN w CODESYS

Firma 3S-Smart Software Solutions, producent CODESYS, jest prawdziwym pionierem, jeśli chodzi o zintegrowanie całego szeregu różnych funkcji bezpieczeństwa do jednego narzędzia.


Zintegrowane rozwiązania SIL 2 i SIL3 bezpieczeństwa zostały zaimplementowane zgodnie z normą IEC 61131-3.

Oferują pełną funkcjonalność wymaganą dla bezpiecznych rozwiązań automatyzacji:
- Rozszerzone know-how w dziedzinie technologii kompilatora dla 32-bitowych architektury CPU (CISC i RISC): gwarantowane jest wiarygodne wykonanie oprogramowania bezpieczeństwa.
- Rozszerzone know-how w dziedzinie technologii magistrali - rozwiązania dla prawie wszystkich standardowych systemów: najłatwiejsze w użyciu i najbardziej niezawodne rozwiązania do łączenia bezpiecznych i niebezpiecznych magistral.
- CODESYS Runtime System może być łatwo przeniesione na różnych platformach sprzętowych i programowych: dostępne rozwiązania bezpieczeństwa mogą być przeniesione do nowych środowisk.
- CODESYS jest wykorzystywany do najróżniejszych typów aplikacji i we wszelkiego rodzaju różnych sektorach przemysłu, przez producentów maszyn, w maszynach mobilnych, systemach wbudowanych, w przemyśle energetycznym i procesowym, w przemyśle stoczniowym lub w przemyśle lotniczym.
- Rozszerzone know-how w zakresie bezpiecznej automatyki: z biegiem lat, wyspecjalizowany zespół bezpieczeństwa z powodzeniem zrealizował liczne projekty dla klientów i pracował razem z Instytucjami TÜV Süd / TÜV Rheinland / BGIA (Niemieckie Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego).

Promując rozwiązania bezpieczeństwa, 3S-Smart Software Solutions wie, co jest ważne, jeśli chodzi o prowadzenie analizy ryzyka, aby spełnić określone wymagania bezpieczeństwa lub tworzyć dokumenty i certyfikacyjnych.

Informacje


 


Firma SIMLOGIC. posiada status CODESYS System Partner oraz współpracuje z firmą 3S-Smart Software Solutions GmbH, producentem platformy CODESYS.

Osoby lub podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.

Partnerzy


© Copyrights SIMLOGIC
Odwiedziń : 0002440558