Tel.: +48 (42) 648 66 77
E-mail: info@codesys.com.pl

Schemat drabinkowy

Schemat styków to ukierunkowany graficznie język programowania, zbliżony zasadą działania do połączenia elektrycznego.

Schemat styków nadaje się z jednej strony do konstruowania zespołów przełączających, z drugiej zaś można dzięki niemu tworzyć sieci podobnie jak w FBD. Dlatego też schemat styków można dobrze wykorzystać do sterowania wywoływaniem innych modułów. Schemat styków składa się z ciągu sieci. Sieć ograniczana jest z lewej i z prawej strony przez lewy i prawy, pionowy przewód elektryczny. Pomiędzy znajduje się schemat ideowy złożony ze styków, cewek i linii połączeń.
Każda sieć składa się z lewej strony z ciągu styków, przekazujących z lewej strony na prawą stan „WŁ.” lub „WYŁ.”, stany te odpowiadają wartościom logicznym TRUE i FALSE. Do każdego styku należy jedna zmienna boolean. Jeśli zmienna ta ma wartość TRUE, stan przekazywany jest za pomocą linii połączeń z lewej strony na prawą, w przeciwnym razie prawe połączenie ma wartość WYŁ.

Przykład sieci w schemacie styków, złożonym ze styków i cewek:

Informacje


 


Firma SIMLOGIC. posiada status CODESYS System Partner oraz współpracuje z firmą 3S-Smart Software Solutions GmbH, producentem platformy CODESYS.

Osoby lub podmioty zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.

Partnerzy


© Copyrights SIMLOGIC
Odwiedziń : 0002390534